Đáp án đề thi JLPT (N5 - N1) tháng 12/2018 - Dạy học tiếng Nhật uy tín tại Hà Nội

Danh mục

Trang chủ » Tin tức » Tin Tức

Đáp án đề thi JLPT (N5 - N1) tháng 12/2018

Thứ sáu - 07/12/2018 15:51
Cập nhật ngay đáp án kỳ thi JLPT được tổ chức ngày 2/12/2018 vừa qua để so sánh xem mình đạt được bao nhiêu điểm nhé

Đáp án đề thi JLPT (N5 - N1) tháng 12/2018

 

Ngày thi vừa đi qua, nhanh tay cập nhật đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2018 luôn nào các bạn ơi! Để các bạn không phải sốt ruột chờ lâu, Trung tâm tiếng Nhật SOFL xin gửi tới các bạn tổng hợp đáp án đề thi từ N5 - N1 (lưu ý đây là đáp án chưa chính thức, chỉ mang tính tham khảo).

 

Cùng xả stress và chuẩn bị một tâm thế thật tốt để bắt đầu chinh phục một cấp độ cao hơn nhé. SOFL đang có chương trình giảm học phí khóa học tiếng Nhật Hồ Chí Minh cho tất cả các bạn học viên khi đăng ký học tại cơ sở TP. HCM. Thời gian có hạn nên các bạn hãy nhanh tay đăng ký và nhận nhiều quà tặng từ SOFL nhé.

 

1. Đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2018 - N5

 

N5 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

31

32

33

34

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N5 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

22

23

24

25

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N5 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題4

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題5

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題6

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N5 聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

1

2

3

4

5

6

 

                   

 

2. Đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2018 - N4

 

N4 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

1

2

4

1

4

2

3

 

 

 

 

 

 

 

問題2

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

4

1

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

1

3

4

2

1

3

2

4

2

1

 

 

 

 

 

 

問題4

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題5

31

32

33

34

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N4 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

4

1

2

1

4

2

3

4

3

1

3

2

2

1

4

 

問題2

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

4

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

3

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N4 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題4

26

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題5

30

31

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題6

33

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N4 聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

2

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

1

2

3

4

5

6

7

8

               

 

1

2

3

2

1

1

3

2

               

 

3. Đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2018 - N3


 

N3  文字・語彙 (もじ・ごい  TỪ VỰNG)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

1

2

3

1

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

1

2

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

4

2

2

1

3

3

4

1

3

1

4

 

 

 

 

 

問題4

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

3

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題5

31

32

33

34

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

2

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N3  文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

1

4

4

3

2

4

3

1

2

1

2

4

3

 

 

 

問題2

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

1

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N3  読解 (どっかい  ĐỌC HIỂU)

問題4

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題5

28

29

30

31

32

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

3

2

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題6

34

35

36

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題7

38

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N3 聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

2

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

1

3

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

3

2

2

2

2

1

3

             

 

4. Đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2018 - N2

 

N2  文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG)

問題1

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

1

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

2

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

3

1

4

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題5

23

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

4

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題6

28

29

30

31

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

3

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N2  文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題7

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

 

 

 

 

 

4

1

3

1

1

3

2

1

4

3

2

1

 

 

 

 

問題8

45

46

47

48

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

4

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題9

50

51

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N2   読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題10

53

54

55

56

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

1

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題11

58

59

60

61

62

63

64

65

66

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

4

4

1

3

4

2

1

 

 

 

 

 

 

 

問題12

67

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題13

69

70

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題14

72

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N2  聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

1

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

2

1

3

2

1

2

1

3

2

3

3

 

 

 

 

 

問題5

1

2

3a

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2018 - N1

 

N1 文字・語彙

問題1

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

3

4

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

4

2

4

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

4

1

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

1

4

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N1 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題5

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

 

 

 

 

 

 

 

2

4

3

1

3

3

3

2

4

4

 

 

 

 

 

 

問題6

36

37

38

39

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

4

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題7

41

42

43

44

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N1 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題8

46

47

48

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題9

50

51

52

53

54

55

56

57

58

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

2

4

4

3

2

3

1

 

 

 

 

 

 

 

問題10

59

60

61

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題11

63

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題12

65

66

67

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題13

69

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N1聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

1

3

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

1

4

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

4

4

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

2

1

1

2

3

3

2

2

1

3

1

3

1

 

 

 

問題5

1

2

3a

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

3

1

 

 

 

                 


 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Hỗ trợ trực tuyến
Quận Cầu Giấy
Quận Hai Bà Trưng
Quận Thanh Xuân - Hà Đông
Mss Dung
   
Hotline: 1900 986 845
Like facebook
Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 389

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 5621

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 13281754

THỜI GIAN LÀM VIỆC

TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SOFL

Làm việc từ thứ 2 đến chủ nhật
Thời gian : 8h -21h hằng ngày 
GIẢNG DẠY TẠI CÔNG TY
 • CÔNG TY TNHH KSMC
  CÔNG TY TNHH KSMC Hợp tác giảng dạy tại doanh nghiệp CÔNG TY TNHH KSMC Lời cảm ơn !
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XK PHẦM MỀM TINH VÂN
  CÔNG TY CỔ PHẦN XK PHẦM MỀM TINH VÂN Sự hợp tác giữa Trung tâm tiếng nhật SOFL với Công ty cổ phần Xuất...
 • Giảng dạy tại công ty xây dựng Shimizu
  Giảng dạy tại công ty xây dựng Shimizu Giảng dạy tại công ty xây dựng Shimizu
 • Giảng dạy tiếng Nhật tại công ty cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Bình Minh
  Giảng dạy tiếng Nhật tại công ty cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Bình Minh Hợp đồng giảng dạy tại công ty cổ phần thiết kế xây dựng Bình Minh !
 • Giảng dạy Tiếng Nhật tại tập đoàn Bảo Việt
  Giảng dạy Tiếng Nhật tại tập đoàn Bảo Việt Ngày 21/10/2014 tại trụ sở chính của Trung tâm tiếng Nhật SOFL đã diễn...
 • Bài Mới Đăng
 • Học tiếng Nhật qua video phim hoạt hình cùng SOFL
  Học tiếng Nhật qua video phim hoạt hình cùng SOFL Học tiếng Nhật qua video phim hoạt hình là phương pháp đem đến cho bạn...
 • Tìm hiểu nguồn gốc tiếng Nhật
  Tìm hiểu nguồn gốc tiếng Nhật Bạn đã bao giờ tìm hiểu về nguồn gốc của tiếng Nhật khi học chưa? Nếu...
 • Từ vựng tiếng Nhật về mùa xuân
  Từ vựng tiếng Nhật về mùa xuân Mùa xuân Nhật Bản được xem là khoảng thời gian thiên nhiên tái sinh...
 • Lễ hội 7-5-3 cho trẻ em Nhật Bản
  Lễ hội 7-5-3 cho trẻ em Nhật Bản Lễ hội 7-5-3 cho trẻ em Nhật Bản hay ngày lễ Shichi-Go-San, là một...
 • Đơn vị đo lường của Nhật Bản
  Đơn vị đo lường của Nhật Bản Đơn vị đo lường của Nhật Bản truyền thống là hệ đo Shakkan-ho (尺 貫...